Navigo - työelämän yksilölliset ratkaisut työuran käännekohdissa

Navigo on työnantajan ja työntekijän väline työelämän tilanteissa, joissa työntekijälle etsitään uudenlaisia ratkaisuja työuran eri vaiheisiin. Navigossa tarkastellaan työuran kehityssuuntien lisäksi organisaation muuttunutta toimintaa. Tämän kokonaisuuden hahmottaminen tuo lähes aina esiin sen, ettei tulkinta olekaan ollut kaikille sama. Kun työntekijän tilanteesta syntyy uudenlainen käsitys, päästään eteenpäin ja saadaan luotua konkreettinen jatkosuunnitelma.

Navigon myötä syntyvät ratkaisut hyödyttävät niin työnantajia kuin työntekijöitä. Ulkopuolista osaamista, näkemystä ja ohjausta tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun työntekijän pulmiin ei ole löytynyt ratkaisua työnantajan tai työterveyshuollon yrityksistä huolimatta.

Tukea ja ohjausta työuran askeliin

Työelämän asiantuntijamme on vahvasti läsnä Navigo-palvelun yksilöllisessä prosessissa, jossa jäsennetään työntekijän työuran vaiheita ja ammatillista tilannetta. Myös työntekijän esimies ja työpaikan työterveyshuolto ovat mukana hahmottamassa tilannetta ja antamassa tukea.

Ratkaisut löytyvät joko oman työn ja osaamisen kehittämisestä, uusista työtehtävistä tai jopa uudesta työurasta tai ammatista. Työntekijä saa myös tietoa erilaisista käytännön keinoista ja tukimahdollisuuksista, joilla häntä voidaan auttaa työuran haastavissa tilanteissa.

Työelämän haasteisiin ja työurien pulmakohtiin pureutuva Navigo-palvelu perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön, jota on tehty Vervessä jo 20 vuotta. Taustateoriana on toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus.

Navigon eteneminen

Navigo alkaa työlähtöisellä tilanneanalyysillä, jonka kolmessa tapaamisessa muodostetaan uusi yhteinen tulkinta työntekijän tilanteesta. Tilanneanalyysin jatkosuunnitelma täsmentää, mitä uudet ratkaisut käytännössä ovat. Jatkovaiheen työskentely varmistaa suunnitelman toteutumisen.

Kokemuksia Navigosta

Osuuskauppa Arina >> 
Ilomantsin kunta >> 
SSAB Raahe >> 
Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) >>

Navigo-palveluun hakeudutaan esimerkiksi työterveyshuollon tai esimiehen toimesta

Kysy lisää, niin opastamme alkuun:

Asiakaspäällikkö Sami Heinikainen
0400 442 558 tai sami.heinikainen@verve.fi

Palvelupäällikkö Veijo Ojanaho
040 760 6840 tai veijo.ojanaho@verve.fi

Ota yhteyttä