Navigo - työelämän yksilölliset ratkaisut työuran käännekohdissa

Navigon myötä syntyvät ratkaisut hyödyttävät niin työnantajia kuin työntekijöitä. Ulkopuolista osaamista, näkemystä ja ohjausta tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun työntekijän pulmiin ei ole löytynyt ratkaisua työnantajan tai työterveyshuollon yrityksistä huolimatta.

Tukea ja ohjausta työuran askeliin

Työelämän asiantuntijamme on vahvasti läsnä Navigo-palvelun yksilöllisessä prosessissa, jossa jäsennetään työntekijän työuran vaiheita ja ammatillista tilannetta. Myös työntekijän esihenkilö ja työpaikan työterveyshuolto ovat mukana hahmottamassa tilannetta ja antamassa tukea.

Ratkaisut löytyvät joko oman työn ja osaamisen kehittämisestä, uusista työtehtävistä tai jopa uudesta työurasta tai ammatista. Työntekijä saa myös tietoa erilaisista käytännön keinoista ja tukimahdollisuuksista, joilla häntä voidaan auttaa työuran haastavissa tilanteissa.

Työelämän haasteisiin ja työurien pulmakohtiin pureutuva Navigo-palvelu perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön, jota on tehty Coronaria Vervessä jo 20 vuotta. Taustateoriana on toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus.

Navigon eteneminen

Navigo alkaa työlähtöisellä tilanneanalyysillä, jonka kolmessa tapaamisessa muodostetaan uusi yhteinen tulkinta työntekijän tilanteesta. Tilanneanalyysin jatkosuunnitelma täsmentää, mitä uudet ratkaisut käytännössä ovat. Jatkovaiheen työskentely varmistaa suunnitelman toteutumisen.

Kokemuksia Navigosta

Osuuskauppa Arina >> 
Ilomantsin kunta >> 
SSAB Raahe >> 
Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) >>

Navigo-palveluun hakeudutaan esimerkiksi työterveyshuollon tai esimiehen toimesta

Kysy lisää, niin opastamme alkuun:

Ajankohtaista

1.4. 2022 tehdyn liiketoimintakaupan myötä tämä palvelu on jatkossa osa suomalaista Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalveluita. Palvelu jatkuu entiseen tapaan.  Lue liiketoimintakaupasta lisää >