Navigo-yksilölliset ratkaisut työelämän käännekohdissa

Navigo on työnantajan ja työntekijän väline tilanteissa, joissa työntekijälle etsitään uudenlaisia ratkaisuja työuran eri vaiheisiin. Navigossa tarkasteluun otetaan mukaan organisaation muuttunut toiminta. Tämä tuo lähes aina esiin sen, ettei tulkinta olekaan ollut kaikille sama. Kun työntekijän tilanteesta syntyy uudenlainen kuva, päästään eteenpäin ja saadaan luotua konkreettinen jatkosuunnitelma.

Tavoite

Yksilöllisessä prosessissa jäsennetään työntekijän ammatillista tilannetta esimiehen ja työterveyshuollon tuella.

Ratkaisut löytyvät joko oman työn ja osaamisen kehittämisestä, uusista työtehtävistä tai jopa uudesta työurasta tai ammatista. Työntekijä saa myös tietoa erilaisista käytännön keinoista ja tukimahdollisuuksista, joilla häntä voidaan auttaa työuran haastavissa tilanteissa.

Navigo perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön, jota on tehty Vervessä jo 20 vuotta. Taustateoriana on toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus.

Aikataulut

Navigo alkaa työlähtöisellä tilanneanalyysillä, jonka kolmessa tapaamisessa muodostetaan uusi yhteinen tulkinta työntekijän tilanteesta. Tilanneanalyysin jatkosuunnitelma täsmentää, mitä uudet ratkaisut käytännössä ovat. Jatkovaiheen työskentely varmistaa suunnitelman toteutumisen.

Kenelle?

Navigon kautta apua saavat sekä työnantajat että työntekijät. Ulkopuolista ohjausta tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun työntekijän pulmiin ei ole työnantajan yrityksistä huolimatta löytynyt ratkaisua. 

Kokemuksia Navigosta

Osuuskauppa Arina >> 
Ilomantsin kunta >> 
SSAB Raahe >> 
Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) >>

Hakuohjeet

Navigo-palveluun hakeudutaan esimerkiksi työterveyshuollon tai esimiehen toimesta.

Kysy lisää:

Asiakaspäällikkö Sami Heinikainen
0400 442 558 tai sami.heinikainen@verve.fi

Palvelupäällikkö Veijo Ojanaho
040 760 6840 tai veijo.ojanaho@verve.fi

Ota yhteyttä