Prosessien kehittäminen

Prosessien kehittämisellä tehokkuutta toimintaan ja tuloksellisuutta työhön

Ottamalla henkilöstö mukaan prosessien arviointiin ja kehittämiseen, lisätään samalla työntekijöiden kokemaa työn mielekkyyttä ja palkitsevuutta sekä tehostetaan työn tuloksellisuutta. Työote on käytännönläheinen ja konkreettinen. Kehittämistyössä havainnoidaan työn jokapäiväisissä arkitilanteissa, mikä toimii ja mikä ei.

Yritysten ja työyhteisöjen tulee tehdä prosessien tarkastelua ja kehittämistä säännöllisesti, jotta toiminta säilyy kilpailukykyisenä. Prosesseja hallinnoimalla ja kehittämällä työyhteisöt ja tiimit pystyvät reagoimaan jouhevammin tämänhetkisiin ja jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön vaatimuksiin. Työelämän asiantuntijamme ovat organisaatioiden, työyhteisöjen, tiimien ja pienempienkin työyksiköiden kehittämisen kumppanina toimintaprosessien ja toiminnanohjauksen päivittämisessä ja tehostamisessa.

Työkokouksissa viedään tavoitteet ja toiminta yhtenäiselle linjalle

Prosessien kehittäminen muodostuu työkokouksista, joita voi tarpeen mukaan olla kolmesta kuuteen kappaletta.  Työkokouksissa käydään, jossa käydään läpi yrityksen johdon asettamia tavoitteita ja visiota, huomioidaan lähiesimiesten näkemyksiä ja tarkastellaan työntekijöiden arkityöstä nousevia havaintoja prosessien kehittämiseksi.  

Kehittämistyö sisältää välitehtäviä, joissa osallistujat keräävät aineistoa arkityön prosesseista. Koottua aineistoa käsitellään työkokouksissa kehittämiskonsultin rakentaman aineistopeilin kautta.

Prosessien kehittämisessä tavoitteena on päivitetty näkemys ja syvällisempi ymmärrys

Prosessien kehittämisen kokonaisuudesta yritys tai työyhteisö saavat monta hyötyä:

  • Työyhteisön tuotanto- ja tukiprosessit päivitetään ja selkeytetään.
  •  Esimiehille ja työntekijöille  muodostuu yhteinen ymmärrys toiminnan sujuvuuden parantamistarpeista ja pullonkaulojen ehkäisykeinoista.
  • Toiminnassa keskitytään viemään eteenpäin niitä tuotannon osa-alueita, joilla on eniten merkitystä asiakkaalle.

Kysy lisää konsulteiltamme

Asiakaspäällikkö Sami Heinikainen
0400 442 558 tai sami.heinikainen@verve.fi

Palvelupäällikkö Veijo Ojanaho
040 760 6840 tai veijo.ojanaho@verve.fi


Tutustu työntajien, yritysten ja organisaatioasiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme >>

Ota yhteyttä