Työkokeilusta joustavaa työvoimaa

Yrityksen johdolta ja sen työntekijöiltä odotetaan kykyä mukautua ja oppia, jotta pystytään toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Joillain aloilla on työvoimapulaa, eikä riittävää osaamista tahdo löytyä. Myös työajan joustot asettavat omat haasteensa. Ammatillinen kuntoutus ja kuntoutuja-asiakkaat ovat yksi varteenotettava ratkaisu näihin haasteisiin. Ammatillisen kuntoutuksen työkokeilu antaa työnantajalle erinomaisen ja joustavan mahdollisuuden testata uutta potentiaalista työntekijää.

Ammatillisen kuntoutuksen työkokeilu on työnantajalle maksuton

Ammatilliseen kuntoutukseen tulevalla asiakkaalla on tiettyyn työhön jokin työkyvyn rajoite, mutta hän on täysin työkykyinen toisenlaiseen työhön. Verven kuntoutusasiantuntijan tehtävänä on yhdessä asiakkaan kanssa löytää hänen vahvuuksiaan ja työkykyään vastaava uusi työ. Tämän jälkeen Verven kuntoutusasiantuntija ohjaa asiakkaan työkokeiluun tällaiseen työhön ja sellaisen työnantajan palvelukseen, jossa työnantajankin tarpeet on huomioitu. Lue blogi työkokeilusta

Ammatillisen kuntoutuksen työkokeilun aikana työkokeilija 

  • tutustuu työnantajan tarjoamiin työtehtäviin
  • tutustuu alaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin
  • saa käsityksen omasta työ- ja toimintakyvystään sekä työtehtävien soveltuvuudesta.

Työkokeilu on työnantajalle maksuton. Työnantaja ei maksa työkokeiluajalta palkkaa, ja Verve on huolehtinut työkokeilijan yksityistapaturma- ja vastuuvakuutuksista sekä lounaasta. Työnantaja maksaa palkkaa silloin, jos työkokeilu johtaa työkokeilijan palkkaamiseen. Tällöin tehdään erillinen työsopimus. 

Verven ammatillisen kuntoutuksen ohjaajan tuki on koko työkokeilun ajan käytössä niin työnantajalle kuin työkokeilijallekin. Lue mitä mieltä työnantajat ovat yhteistyöstä Verven kanssa.
 

Työnantajan vastuut ja mahdollisuudet työkokeilussa

Työkokeilu kestää yleensä noin 3 kuukautta. Työkokeilun aikana vastaat työnantajana vain tarvittavasta perehdytyksestä sekä työnohjauksesta. 

Maksuton työkokeilu antaa työnantajalle erinomaisen ja joustavan mahdollisuuden testata uutta potentiaalista työntekijää.  Työkokeilu voi kestää yli 3 kuukautta, tai sen kesto voi olla lyhyempikin, jos työnantajana haluat palkata työkokeilijan tai tarpeesi eivät kohtaa työkokeilijan kanssa. Työllistämisvelvoitetta ei ole, mutta työkokeilijan saa aina palkata.

3 kuukauden aikana työnantaja ennättää 

  • perehdyttää työkokeilijan työtehtäviin suhteellisen hyvin
  • havainnoida työkokeilijan sopeutumista työyhteisöön
  • arvioida työkokeilijan suoriutumista ja osaamista. 

Vervestä apua myös työkokeilijan palkkaamiseen 

Jos työkokeilu on ollut onnistunut, ja haluat palkata työkokeilijan, on Vervellä valmiudet tarjota tässäkin auttava kätensä. Verven ammatillisen kuntoutuksen ohjaajilla on syvällinen tietämys erilaisista työllistymisen tuista esimerkiksi palkkatuesta, kaupunkikohtaisista työllistymisen lisistä, kuntoutusrahan hyödyntämisestä, työolosuhteiden järjestelytuesta sekä vahinko- ja eläkevakuutusyhtiöiden tarjoamasta tuesta. 

Tavoitteenamme on tehdä asiat mahdollisimman sujuviksi sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Työkokeilu antaa työnantajalle mahdollisuuden osallistua osatyökykyisten työllistämiseen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
 

Ota yhteyttä