Uusien toimintojen kehittävä käyttöönotto

Kehittävän käyttöönoton avulla tuemme työyhteisöänne muutostarpeen havaitsemiseen, muutoksen toteuttamiseen, kaikkien sitouttamiseen muutokseen ja uuden toimintatavan vakiinnuttamiseen toimivaksi käytännöksi. Toimintoja arvioidaan ja kehitetään osana laajempia toimintaprosessin uudistamisia eikä vain yksittäisinä toimenpiteinä. Kehittävä käyttöönotto sopii niin suurille kuin pienillekin työyhteisöille ja tiimeille, jotka ovat ottamassa käyttöön uusia toimintamalleja, uudenlaista työnjakoa tai uusia työmenetelmiä.

Kehittämisen työkalut uusien toimintamallien käyttöönotossa

Organisaatio saa käyttöönsä monipuoliset analyysi- ja kehittämisvälineet, joiden avulla yhdessä kartoitetaan työn pulmakohdat ja valitaan niistä jatkokehittämiskohteet.  Lopputuloksena on uusi toimintatapa, johon kaikki sitoutuvat.  Yleensä palvelu sisältää neljä työkokousta sekä sovitut välitehtävät.

Tavoitteena muutoksen hallinta

Kehittävän käyttöönoton metodit auttavat toteuttamaan hallitusti muutoksia, joissa otetaan käyttöön uusia toimintatapoja ja -malleja. Asiantuntijamme ohjaavat työyhteisöä, jotta suunnitellut uudistukset vakiintuvat osaksi työyhteisön ja koko organisaation toimintaa. 

Lue lisää Kehittävästä käyttöönotosta:
Oulun yliopistollinen sairaala keskitti leikkaustoiminnan hoidonsuunnittelua

Konsulttiemme yhteystiedot

Koistinen Kirsi, konsultointitoiminnan johtaja, filosofian tohtori
kirsi.koistinen@verve.fi tai 040 771 2296

Tolonen Airi, kehittämiskonsultti, terveystieteiden maisteri
airi.tolonen@verve.fi tai 040 764 4611

Veijo Ojanaho, palvelupäällikkö
040 760 6840 tai veijo.ojanaho@verve.fi

Palvelujemme pohjana on tutkimustoiminta

Yritysten ja työyhteisöjen tarpeisiin kohdennetut asiantuntija- ja konsultointipalvelumme perustuvat laajaan perustutkimukseen. Vuosikymmenten kokemus on kartuttanut meille vahvaa tietoutta työn muutoksesta, työhyvinvoinnista ja oppimisesta. Palvelujemme taustalla on Helsingin yliopistosta lähtöisin oleva kehittävä työntutkimus, jonka taustat löytyvät toiminnan teoriasta. Kehittävä työntutkimus tutkii muutosta työssä, teknologioissa ja organisaatioissa. Kehittävässä työntutkimuksessa työntekijät analysoivat ja kehittävät työtään yhdessä ulkopuolisten työelämän ammattilaisten ja konsulttien kanssa.

Ota yhteyttä