Ammatillinen kuntoutus liikenne- tai työtapaturmavahingoissa

Ammatillinen kuntoutus auttaa löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen tueksi silloin, kun työkykysi on heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. 

Palvelukuvaus

Ammatillinen kuntoutus käynnistyy aina alkuhaastattelulla, jonka pohjalta sovitaan yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissä.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat:

  • Työkokeilu entiseen tai entisen kaltaiseen työhön tai uudelle alalle, kesto 1–6 kuukautta
  • Työhönvalmennus: Työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti
  • Lyhytkestoiset kurssit
  • Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin
  • Yritystuki soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoimintasi muuttamiseksi

 

Tavoite

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on pidentää työuraasi jäljellä olevaa työkykyäsi hyödyntäen. Terveydentilan muutosten vuoksi työnkuvasi räätälöinti, työpaikan vaihto tai uudelleenkoulutus voi olla tarpeen. Sovimme kanssasi yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Teemme tiivistä yhteistyötä vakuutusyhtiösi ja muiden toimijoiden kuten työnantajien ja oppilaitosten kanssa.

Kenelle?

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai joiden työkyky on jo heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. Kuntoutusohjaus käynnistyy vahinkovakuuttajan toimeksiannosta. Tapaturmavakuutus vastaa sekä tapaturmissa vammautuneiden että ammattitautiin sairastuneiden ja liikennevakuutus liikennevahingossa vammautuneiden kuntoutuksen korvaamisesta.

Lisätietoja:  

Palvelupäällikkö Susanna Finne
susanna.finne@verve.fi 
044 700 2046

Kuntoutusohjeet:

Liikennevakuutuksen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet

Hakuohjeet

1. Kun työkykysi on heikentynyt työtapaturman, ammattitaudin tai liikennevahingon vuoksi, päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta tekee vahinkovakuutusyhtiö.
2. Vahinkovakuutusyhtiö arvioi kuntoutustarvettasi ajankohtaisen E-lausunnon perusteella ja ohjaa sinut tarvittaessa ammatilliseen kuntoutukseen.
3. Jos Verve on valittu palveluntuottajaksi, lähetämme sinulle kutsun ammatilliseen kuntoutukseen.

Ota yhteyttä