Ammatillisen kuntoutuksen tavoite liikenne- tai työtapaturmavahingoissa

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on pidentää työuraasi jäljellä olevaa työkykyäsi hyödyntäen. Terveydentilan muutosten vuoksi työnkuvasi räätälöinti, työpaikan vaihto tai uudelleenkoulutus voi olla tarpeen. Sovimme kanssasi yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Teemme tiivistä yhteistyötä vakuutusyhtiösi ja muiden toimijoiden kuten työnantajien ja oppilaitosten kanssa.

Kenelle ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai joiden työkyky on jo heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. Kuntoutusohjaus käynnistyy vahinkovakuuttajan toimeksiannosta. Tapaturmavakuutus vastaa sekä tapaturmissa vammautuneiden että ammattitautiin sairastuneiden ja liikennevakuutus liikennevahingossa vammautuneiden kuntoutuksen korvaamisesta.

Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta

Palvelupäällikkö Susanna Finne
puh. 044 700 2046
susanna.finne@verve.fi

Toimintakykykuntoutuksen tavoite

Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on, että saat tarvittavat kuntoutus- ja tukipalvelut pystyäksesi mahdollisimman sujuvaan, omatoimiseen ja itsenäiseen elämään. Avustamme palveluiden järjestämisessä ja arvioimme kuntoutuspalveluiden tarvetta ja korvattavuutta. Vakuutusyhtiö korvaa tarvittaessa toimintakykykuntoutuksena esimerkiksi terapioita, laitoskuntoutusjaksoja, asunnonmuutostöitä, apuvälineitä ja sopeutumisvalmennusta.

Kenelle toimintakykykuntoutus on tarkoitettu?

Toimintakykykuntoutus on tarkoitettu liikennevahingossa tai työtapaturmassa vahingoittuneille, jotka tarvitsevat apua kuntoutus- ja tukipalveluiden järjestämiseksi tai niiden korvattavuuden selvittämiseksi. Palvelu käynnistyy aina vahinkovakuuttajan toimeksiannosta.

Lisätietoja toimintakykykuntoutuksesta

Kuntoutusasiantuntija Juha-Matti Pesonen
puh. 044 700 2050
juha-matti.pesonen@verve.fi

Kuntoutusasiantuntija Tanja Virtanen
puh. 044 700 2049
tanja.virtanen@verve.fi

Verve lyhyesti

Verve on täysin kotimainen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva valtakunnallinen asiantuntija. Autamme ihmisiä pääsemään ja palaamaan työhön, sekä jaksamaan siellä paremmin. Työpaikoilla valmennamme yksilöitä ja esimiehiä liiketoiminnan uudistuvissa tilanteissa. Heikentyneen toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tueksi tarjoamme vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja terapiapalveluita. Verve on myös yli 400 ammattilaisen työpaikka, joka tarjoaa uramahdollisuuksia 18 paikkakunnalla.

Me näemme sinut ja potentiaalisi.

Ota yhteyttä