Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Ammatillinen kuntoutus käynnistyy aina alkuhaastattelulla, jonka pohjalta sovitaan yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissä.

Esimerkkejä ammatillisen kuntoutuksen keinoista:

 • Työkokeilu entiseen tai entisen kaltaiseen työhön tai uudelle alalle, kesto 1–6 kuukautta.
 • Työhönvalmennus: Työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti.
 • Lyhytkestoiset kurssit.
 • Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin.
 • Yritystuki soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoimintasi muuttamiseksi.

Toimintakykykuntoutuksen keinot

Avustamme vakuuttajia sopivien toimintakykykuntoutuksen keinojen löytämiseksi ja niiden  korvattavuuden arvioimisessa. Neuvomme ja teemme yhteistyötä kuntoutujan, hänen lähiomaistensa, terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä palveluntuottajien kanssa. Palvelu päättyy, kun tarvittavat tukipalvelut on mahdollisuuksien mukaan saatu järjestymään.

Esimerkkejä toimintakykykuntoutuksen keinoista:

 • Kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset.
 • Lääkinnällinen avo- ja laitoskuntoutus.
 • Tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet.
 • Kodin muutostyöt.
 • Sopeutusvalmennus.
 • Muut tukipalvelut.