Toimintakykykuntoutus

Liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen saatat tarvita toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää kuntoutusta. Tarjoamme vahinkovakuuttajien asiakkaille toimintakykykuntoutuksen arviointi-, suunnittelu- ja ohjauspalveluita, joiden tavoitteena on helpottaa selviytymistä arjen toiminnoista.

Palvelukuvaus

Avustamme vakuuttajia sopivien toimintakykykuntoutuksen keinojen löytämiseksi ja niiden  korvattavuuden arvioimisessa. Neuvomme ja teemme yhteistyötä kuntoutujan, hänen lähiomaistensa, terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä palveluntuottajien kanssa. Palvelu päättyy, kun tarvittavat tukipalvelut on mahdollisuuksien mukaan saatu järjestymään.

Toimintakykykuntoutuksen keinoja ovat esimerkiksi kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, lääkinnällinen avo- ja laitoskuntoutus, tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet, kodin muutostyöt, sopeutusvalmennus ja muut tukipalvelut.

 

Tavoite

Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on, että saat tarvittavat kuntoutus- ja tukipalvelut pystyäksesi mahdollisimman sujuvaan, omatoimiseen ja itsenäiseen elämään. Avustamme palveluiden järjestämisessä ja arvioimme kuntoutuspalveluiden tarvetta ja korvattavuutta. Vakuutusyhtiö korvaa tarvittaessa toimintakykykuntoutuksena esimerkiksi terapioita, laitoskuntoutusjaksoja, asunnonmuutostöitä, apuvälineitä ja sopeutumisvalmennusta.

Kenelle?

Toimintakykykuntoutus on tarkoitettu liikennevahingossa tai työtapaturmassa vahingoittuneille, jotka tarvitsevat apua kuntoutus- ja tukipalveluiden järjestämiseksi tai niiden korvattavuuden selvittämiseksi. Palvelu käynnistyy aina vahinkovakuuttajan toimeksiannosta.

Lisätietoja:  

Kuntoutussuunnittelija Juha-Matti Pesonen
juha-matti.pesonen@verve.fi
044 700 2050

Kuntoutusohjeet:

Liikennevakuutuksen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet

Ota yhteyttä