Työeläkekuntoutus käynnistyy aina alkuhaastattelulla, jonka pohjalta sovitaan yhdessä tavoitteista ja etenemisestä kohti työhönpaluusuunnitelmaa. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissä.

Työeläkekuntoutuksen keinot

Työpaikkakuntoutus

Työkokeilun avulla tuetaan paluutasi entiseen tai entisen kaltaiseen työhön nykyiselle tai toiselle työnantajalle. Työkokeilun avulla voit myös arvioida suunnitellun alan soveltuvuutta sinulle. Työkokeilun kesto on 1–6 kuukautta. Työkokeilu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan aluksi osa-aikaisena, ja työaikaa voidaan lisätä työkokeilun edetessä.

Työhönvalmennuksen avulla voit kasvattaa osaamistasi suunniteltuun tehtävään. Työhönvalmennukseen sisältyy työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti useamman kuukauden ajan. Usein työhönvalmennukseen liitetään myös ulkopuolisen tahon järjestämää koulutusta kuten esimerkiksi IT-koulutusta, tuotekoulutusta tai vaikkapa turvakorttikoulutusta.

Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin

Jos tilanteesi edellyttää uuden ammatin hankkimista, saat meiltä tukea ja ohjausta ammatinvalintaasi. Sopivan ammatillisen suunnan löytämiseen vaikuttavat luonnollisesti aiempi koulutus- ja työhistoriasi ja terveydentilasi sekä omat kiinnostuksenkohteesi. Avoin asenne uutta kohtaan helpottaa. Uskalla haastaa itsesi pohtimaan alkuun vieraaltakin tuntuvia aloja. Meiltä saat tietoa eri mahdollisuuksista ja mietintäapua valintasi tueksi.

Jos olet ollut jo pidempään työelämässä, voi ajatus takaisin koulun penkille palaamisesta tuntua oudolta ja pelottavalta. Monilla voi olla negatiivisiakin muistoja koulunkäynnistä. Tämän päivän aikuisopiskelu on kuitenkin hyvin käytännönläheistä ja osaaminen  osoitetaan näytöillä käytännön työssä. Monet kouluttautuvat oppisopimuksella, jossa työ opetellaan työssä ja tietopuolista opetusta on harvakseltaan toteutettavien lähipäivien yhteydessä. Oppisopimuspaikka löytyy usein työkokeilun kautta.

Lyhytkestoiset kurssit

Aina ei tarvita pitkää tutkintomuotoista koulutusta. Yhdessä voimme etsiä sinulle sopivan koulutusmuodon.

Yritystuki

Ammatillinen kuntoutus voi olla myös yrittäjyyden tukea. Yritystukea voi saada soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoimintasi muuttamiseksi. Coronaria Vervessä on työeläkekuntoutuksen asiakkaille saatavilla yritysvalmentajan ammattitaitoiset ohjauspalvelut.