Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on työeläkelaitosten tukemaa ammatillista kuntoutusta, joka auttaa löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen tueksi, jos työkykysi on heikentynyt sairauden vuoksi. 

Palvelukuvaus

Työeläkekuntoutus käynnistyy aina alkuhaastattelulla, jonka pohjalta sovitaan yhdessä tavoitteista ja etenemisestä kohti työhönpaluusuunnitelmaa. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissä.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat:

  • Työkokeilu entiseen tai entisen kaltaiseen työhön tai uudelle alalle, kesto 1–6 kuukautta
  • Työhönvalmennus: Työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti
  • Lyhytkestoiset kurssit
  • Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin
  • Yritystuki soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoimintasi muuttamiseksi

Tavoite

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on pidentää työuraasi jäljellä olevaa työkykyäsi hyödyntäen. Terveydentilan muutosten myötä työnkuvasi räätälöinti, työpaikan vaihto tai uudelleenkoulutus voi olla tarpeen. Sovimme kanssasi yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Teemme tiivistä yhteistyötä työeläkelaitoksen ja muiden toimijoiden kuten työnantajien ja oppilaitosten kanssa.

Kenelle?

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu työikäisille työntekijöille tai yrittäjille, joiden työkyky on heikentynyt tai joilla on työkyvyttömyyden uhka lähimmän viiden vuoden kuluessa. Kuntoutus käynnistyy työeläkelaitoksen toimeksiannosta.

Lisätietoja:

Saara Haapala, työeläkekuntoutuksen palveluvastaava
p. 040 351 4520
saara.haapala@verve.fi

Hakuohjeet

1. Työeläkekuntoutusta voit hakea kuntoutushakemuksella omasta työeläkelaitoksestasi. Hakulomakkeen saat työeläkeyhtiöstäsi tai Kelasta. Hakulomakkeen voit tilata myös Vervestä.
2. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeesta. Mukaan on hyvä liittää myös työnantajan tekemä työtä kuvaava selvitys tai yrittäjän ollessa kyseessä Yrittäjän selvitys. Saat päätöksen hakemuksen hyväksymisestä omasta työeläkeyhtiöstäsi.
3. Jos hakemuksesi on hyväksytty ja Verve valittu palveluntuottajaksi, lähetämme sinulle kutsun ammatilliseen kuntoutukseen.

Ota yhteyttä