Verven viisi arvoa: Vaikuttavuus asiakkaalle, Laadukas kuntoutustyö, Tuloksellisuus, Hyvinvointia työstä ja Edelläkävijyyys.

Edelläkävijyys

Minulle se on ajan hermolla olemista ja uusista asioista innostumista. Tykkään muutoksesta. On kiva olla siinä mukana. Ei niin että tarvitsisi välttämättä olla itse vetäjä tai johtotähti, vaan että on aktiivisesti mukana. Ei tämä ole mitään rakettitiedettä. Yleensä ne ovat ne pienet asiat, jotka todellisuudessa vievät kehitystä eteenpäin. Avaimena on yhdessä tekeminen ja jakaminen. Työssä se tarkoittaa sitä, että ihmisten osaamista hyödynnetään eikä tehdä niinkuin ennenvanhaan, jolloin esimiehellä oli aina viimeisin tieto. Hän sanoi miten hommat tehdään ja käskynjako oli aamulla. Johdon ja esimiesten on tietysti tehtävä linjanveto, mutta sen jälkeen on vielä paljon tekemistä.

‐ Mervi Kallio, kuntoutuslääkäri, Verve Jyväskylä


Vaikuttavuus asiakkaalle

Minusta kaiken lähtökohta on kiinnostus ihmisestä, hänen elämäntilanteestaan ja siitä, mitä hän haluaa tavoitella elämässä. Jos en kykene olemaan aidosti läsnä, asiakkaani kyllä tunnistaa sen. Minun on osattava näyttää se, kuinka henkilö on prosessin aikana muuttunut ja kehittynyt. Tämä vie häntä ja hänen tilannettaan eteenpäin ja auttaa ymmärtämään, että hän on oman elämänsä ohjaksissa ja että asiat voivat oikeasti mennä eteenpäin. Tällaista palautetta ei moni asiakkaamme ole koskaan saanut, ja tämä on merkityksellistä. Sen kautta on mahdollista saavuttaa työni tavoite: auttaa asiakkaani työelämään.

‐ Liisa Alava, ammatillinen kuntoutusohjaaja, Verve Helsinki


Laadukas kuntoutustyö

Laadukas kuntoutustyö on minulle sitä, että verveläisenä osaan hahmottaa oman tonttimme ja perustehtävämme ja teen juuri sitä, ei enempää eikä vähempää. Se on lisäarvon tuottamista: että tunnistamme omat vahvuutemme tässä sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä, jottemme tee samoja tai päällekkäisiä asioita muiden kanssa. Onhan se niin, että kiire heikentää mahdollisuutta oman työn kriittiseen tarkasteluun, uuden oppimiseen ja kehittymiseen. Vaikka itsekin törmään kiireeseen, ihmisen arvostavasta kohtaamisesta pidän kiinni.

‐ Sari Soini, sosiaalityöntekijä, Verve Tampere


Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia luo se, että annetaan mahdollisuus vaikuttaa, luotetaan siihen, että osaa hoitaa hommat, pohditaan yhdessä ja saa olla mukana kehittämässä. Perinteisemmät työhyvinvoinnin mittarit, kuten toimivat työvälineet ja työpisteet, työterveyshuolto, varhainen puuttuminen jne. Ne ovat myös tärkeitä, mutteivät riittäviä, jos työpaikalla muutoin esitetään asiat "tässä teille" -tyyliin ilman että asioita perustellaan tai innostetaan. Asiat kun menevät paljon paremmin perille kannustamisen kautta. Ihan sama pätee itseeni: jos esitän perustellun ja omasta mielestäni valmiin asian, olenko avoin sille, että muut tuovat siihen jotakin uutta ja lisää? Innostanko itse kysymään tai osallistumaan? Omalta kiireeltään olisi hyvä nähdä myös se, jos toisella on kiire; voinko mennä auttamaan ja jakamaan kuormitusta. Kyllä sen huomaa, kun joku on sanonut kiitos tai kun oppinut jotakin uutta töissä. On hyvä mieli mennä kotiin.

‐ Anne Kyllinen, henkilöstösihteeri, Verve Oulu


Tuloksellisuus

Tämä arvo herättää levottomuutta. Sehän sotii muita arvoja vastaan: haittaa keskittymistä vaikuttavaan asiakastyöhön ja on riski yleiselle työhyvinvoinnille. Näin kai me tällä alalla ajatellaan, minäkin. Ellen kykene näkemään asiaa niin, että oikeastaan kaikki muut Verven arvot ovat kytköksissä tuloksellisuuteen: työhän ei ole laadukasta ellei se ole samalla vaikuttavaa. Mutta jos sellaista työtä saa tehdä, se heijastuu työhyvinvointiin, joka taas heijastuu tuloksellisuuteen: porukka on töissä eikä sairauslomalla. Tuloksellisuus liittyy myös olennaisesti edelläkävijyyteen: on lyhytjänteistä eikä kovinkaan tuloksellista tehdä sellaista, mikä ei enää asiakasta hyödytä. On oltava valmis uuden oppimiseen, jotta osaa olla avuksi, kun työelämä muuttuu ja sitä kautta omien asiakkaiden tilanteet muuttuvat.

‐ Ville Siitonen, ammatillinen kuntoutusohjaaja, Verve Turku